חיתוך וסיבוב התמונה

חיתוך וסיבוב התמונה.pdf
השלימי והמשיכי